Liên hệ chúng tôi
Roger Ning

Số điện thoại : +8613961635976

WhatsApp : 8613961635976

QC Hồ sơ
HOA HỒNG FBR

Sản xuất khuôn


Chúng tôi sẽ gửi thiết kế khuôn cho khách hàng phê duyệt trước khi sản xuất khuôn và sau đó gửi mẫu cho khách hàng khi hoàn tất quy trình theo yêu cầu của khách hàng.

Xác nhận mẫu


Gửi video và hình ảnh kiểm tra khuôn bằng email trước và sau đó gửi mẫu bằng cách thể hiện xác nhận cuối cùng của khách hàng.

 • SUZHOU FOBERRIA INDUSTRY AND TRADING CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: COR
  Số: 11715 QU0226-4 ROS
  ngày phát hành: 2012-08-08
  Ngày hết hạn: 2020-09-28
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • SUZHOU FOBERRIA INDUSTRY AND TRADING CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: QC
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: