Liên hệ chúng tôi
Roger Ning

Số điện thoại : +8613961635976

WhatsApp : 8613961635976

Dây chuyền sản xuất
Đánh giá trước khuôn

Bộ phận lập trình

Dòng sản phẩm khuôn mẫu cho cửa hàng làm việc

Chi tiết máy khuôn

Dòng sản phẩm khuôn cho khuôn thành phẩm

OEM/ODM
Nghiên cứu và phát triển