dụng cụ ép khuôn

sprue ép phun, lõi ép phun chân, van cổng ép phun.